Decydując się zarówno na kredyt hipoteczny, jak i gotówkowy, stoimy przed wyborem oprocentowania – stałe czy zmienne? A to wszystko za sprawą rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Zobowiązała banki, aby do końca 2020 roku wzbogaciły swoją ofertę o kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Klienci mogą więc zdecydować się na płacenie co miesiąc stałej raty lub zaryzykować i liczyć się z jej wzrostem bądź oczekiwać spadku.

 

Czym się różni oprocentowanie stałe i zmienne?

Stałe oprocentowanie oznacza, że rata kredytu nie ulegnie zmianie. Pozostaje obojętna nawet na wahania stóp procentowych. Tę kwestię regulują zapisy umowy kredytowej, która opiewa na konkretną, stałą stopę bazową. Z tego rozwiązania korzystają klienci, którzy cenią sobie stabilność oraz planują swój budżet z kilkuletnim wyprzedzeniem. Mają pewność, że wysokość raty po uwzględnieniu odsetek nie zmieni się przez określony w umowie czas.

Jednak większość kredytów oferowanych przez banki cechuje się zmienną stopą procentową. Wiąże się ona z korektą raty w sytuacji, gdy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się zmienić wysokość stóp procentowych. Kredytobiorca musi więc liczyć się zarówno ze spadkiem, jak i wzrostem kosztów kredytu. Zmienne oprocentowanie kształtują dwa parametry: stawka WIBOR(R), której wartość ulega wahaniom w trakcie spłaty kredytu oraz marża doliczana przez bank do stawki WIBOR(R). Obliczana jest indywidualnie dla każdego klienta na podstawie np. kwoty kredytu.

 

Kredyt hipoteczny – jakie oprocentowanie wybrać?

Stałe oprocentowanie minimalizuje ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych. Nie musimy więc na bieżąco śledzić decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Finansowanie gwarantujące stałą stawkę bazową nie cieszy się jednak dużą popularnością wśród kredytobiorców. Co więcej, banki, które proponują swoim klientom kredyt hipoteczny, oferują stałe oprocentowanie jedynie przez określony czas. Zwykle wynosi on 5 lat.

W przypadku kredytu ze zmiennym oprocentowaniem klienci banku muszą liczyć się ze wzrostem lub spadkiem miesięcznej raty. W praktyce wybór oprocentowania zależy od aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz indywidualnych preferencji kredytobiorcy.