Banki weryfikują wniosek o kredyt hipoteczny ze szczególną uwagą. Uwzględniają szereg czynników dotyczących samej nieruchomości, jak również wnioskodawcy, a w tym jego sytuację rodzinną, osiągane dochody, bieżące wydatki, obsługiwane zobowiązania i wiele innych.

Oto 6 głównych powodów odmowy kredytu hipotecznego:

 

1. Brak zdolności kredytowej

Bank uzna, że kredytobiorca nie będzie w stanie obsługiwać miesięcznej raty kredytowej na podstawie udokumentowanych zbyt niskich i niepewnych dochodów lub wysokich wydatków. Analitycy weryfikują zarówno koszty wynikające z obsługi bieżących zobowiązań finansowych, jak i obciążenia związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Co więcej, bank może w ogóle nie uznać dodatkowych dochodów, takich jak prowizja czy premia.

 

2. Niekorzystne raporty BIK

Biuro Informacji Kredytowej monitoruje historię kredytową wnioskodawcy z ostatnich pięciu lat, uwzględniając zaległości w regulowanych zobowiązaniach. Na podstawie analizy powstaje tzw. scoring, czyli ocena punktowa od 0 do 100. Im lepsza historia kredytowa, tym wyższa ocena punktowa.

 

3. Wartość nieruchomości nie odzwierciedla wartości rynkowej

Może się zdarzyć, że na podstawie przeprowadzonej wyceny bank uzna wartość nieruchomości za zbyt niską. Oszacowanie wykonuje we własnym zakresie lub bazuje na wycenie przeprowadzonej przez rzeczoznawcę.

 

4. Niestały dochód z umowy o dzieło lub zlecenie

Dochód otrzymywany na podstawie umowy cywilnoprawnej powinien być stały – uzyskiwany od co najmniej 6 lub 12 miesięcy, a przerwy nie mogą przekraczać 2-3 miesięcy. Bank bierze także pod uwagę wysokość kosztów uzyskania przychodu.

 

5. Niewiarygodny pracodawca

Nawet, gdy wnioskodawca zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, bank ocenia także jego pracodawcę. Uwzględnia okres działania firmy, branżę oraz obecność w Rejestrze Dłużników BIG i Krajowym Rejestrze Długów.

 

6. Niestabilna sytuacja finansowa w działalności gospodarczej

– wykazywanie straty przez kilka miesięcy z rzędu lub rozliczanie straty z poprzednich lat w kolejnych okresach.