Wakacje kredytowe, czy warto skorzystać?

Nieustannie rosnąca inflacja i związane z nią podwyżki cen towarów i usług sprawiły, że osoby z zaciągniętym kredytem znalazły się w niekorzystnej sytuacji. Prezydent podpisał 14 lipca 2022 r. ustawę o finansowaniu społecznościowym i pomocy, w której umieszczone zostały mechanizmy wsparcia przeznaczone dla osób spłacających zobowiązania mieszkaniowe. Wakacje kredytowe budzą ogromne zainteresowanie, ponieważ polegają na odroczeniu spłaty zobowiązania hipotecznego. Doradca finansowy z Torunia wyjaśnia mechanizm wspomnianego zjawiska.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Cały mechanizm polega na odroczeniu spłaty raty zobowiązania w czasie, bez konieczności podpisywania aneksu, a więc jeżeli skorzystamy z 2 miesięcy to okres spłaty zostanie o wspomnianą pulę przedłużony. W czasie trwania nie jest spłacany ani kapitał, ani odsetki – możliwe jest pobranie obciążenia w związku ze składką ubezpieczeniową. Aby skorzystać z wakacji kredyt musi być udzielony w złotówkach, a także dotyczą one wyłącznie jednego zobowiązania. Najważniejszym ograniczeniem jest to, że finansowanie musi zostać przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, dlatego mechanizm nie uwzględnia kredytów, które zostały zaciągnięte na zakup nieruchomości pod wynajem.

Ważne terminy

Wakacje kredytowe mogą obejmować łącznie 8 rat, które rozłożone zostały w narzuconych odgórnie terminach. Jak się prezentują?

    • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku przysługują dwie raty,
    • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku przysługują dwie raty,
    • w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przysługuje jedna rata w każdym kwartale.

Jak złożyć wniosek?

Proces nie uruchamia się automatycznie, dlatego każdy zainteresowany wakacjami kredytowymi musi złożyć stosowny wniosek w swoim banku – w postaci elektronicznej lub papierowej. Wniosek należy złożyć najpóźniej przed dniem odraczanej płatności. Środki, które zostałyby przeznaczone na ratę można wykorzystać na spłatę innych zobowiązań lub przeznaczyć na inne cele związane z nieruchomością.