Skip to content

Autor: server605639-admin

Co trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny?

Chcąc uzyskać kredyt hipoteczny, należy dopełnić wielu formalność. Bank weryfikuje bowiem wniosek kredytowy na podstawie szeregu kryteriów. Zanim podejmie ostateczną decyzję o udzieleniu kredytu lub odmowie, bada zdolność kredytową klienta, przeprowadza analizę jego historii kredytowej oraz wymaga wniesienia wkładu własnego. Jakie dodatkowe wymagania należy spełnić?

 

Wymagania względem kredytobiorców

Kredyt hipoteczny to wieloletnie i wysokie zobowiązanie. Nie każda osoba składająca wniosek będzie miała szansę go uzyskać. Kredytobiorca musi bowiem posiadać odpowiednią zdolność kredytową, czyli pewność, że zobowiązanie kredytowe zostanie spłacone terminowo wraz z odsetkami i innymi opłatami. Zadaniem banku jest weryfikacja miesięcznych dochodów klienta oraz ustalenie, czy są one wystarczające nie tylko na pokrycie raty kredytu, ale także wszystkich innych kosztów, regularnie przez niego ponoszonych.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego zależy również od wiarygodności klienta, którą weryfikuje się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Bank sprawdzi całą historię kredytową, a zwłaszcza terminowe spłacanie zobowiązań finansowych.

 

Wymóg wkładu własnego

Kredyt hipoteczny mogą uzyskać wyłącznie klienci, którzy posiadają odpowiednio wysoki wkład własny. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego powinien on wynosić 20 procent wartości kupowanego domu lub mieszkania. Na rynku istnieje jednak kilka banków, które udzielają kredytów na 10% wkładu.

Wkład własny ma najczęściej formę gotówki, choć bank może również uwzględnić wartość działki posiadanej przez klienta (w sytuacji ubiegania się o kredyt na budowę domu) lub innej nieruchomości, której klient jest właścicielem.

 

Kredyt hipoteczny – niezbędne dokumenty

Kompletny wniosek kredytowy składa się z dokumentów:

  • tożsamości – dowód osobisty i inny dokument ze zdjęciem,
  • finansowych (dochodowych) – zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciąg z konta bankowego, wcześniej zawierane umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, PIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz księgi przychodów i rozchodów (w zależności od uzyskiwanego dochodu bank wymaga różnych dokumentów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) i inne,
  • związanych z przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego, czyli kupowaną nieruchomością – wyciąg z księgi wieczystej, umowa przedwstępna zakupu, potwierdzenie własności nieruchomości przez sprzedającego, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i inne.

Bank rozpatruje wyłącznie kompletny wniosek kredytowy. Wydaje ostateczną decyzję po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów i załączników.

Jakie mogą być powody odmowy kredytu hipotecznego?

Banki weryfikują wniosek o kredyt hipoteczny ze szczególną uwagą. Uwzględniają szereg czynników dotyczących samej nieruchomości, jak również wnioskodawcy, a w tym jego sytuację rodzinną, osiągane dochody, bieżące wydatki, obsługiwane zobowiązania i wiele innych.

Oto 6 głównych powodów odmowy kredytu hipotecznego:

 

1. Brak zdolności kredytowej

Bank uzna, że kredytobiorca nie będzie w stanie obsługiwać miesięcznej raty kredytowej na podstawie udokumentowanych zbyt niskich i niepewnych dochodów lub wysokich wydatków. Analitycy weryfikują zarówno koszty wynikające z obsługi bieżących zobowiązań finansowych, jak i obciążenia związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Co więcej, bank może w ogóle nie uznać dodatkowych dochodów, takich jak prowizja czy premia.

 

2. Niekorzystne raporty BIK

Biuro Informacji Kredytowej monitoruje historię kredytową wnioskodawcy z ostatnich pięciu lat, uwzględniając zaległości w regulowanych zobowiązaniach. Na podstawie analizy powstaje tzw. scoring, czyli ocena punktowa od 0 do 100. Im lepsza historia kredytowa, tym wyższa ocena punktowa.

 

3. Wartość nieruchomości nie odzwierciedla wartości rynkowej

Może się zdarzyć, że na podstawie przeprowadzonej wyceny bank uzna wartość nieruchomości za zbyt niską. Oszacowanie wykonuje we własnym zakresie lub bazuje na wycenie przeprowadzonej przez rzeczoznawcę.

 

4. Niestały dochód z umowy o dzieło lub zlecenie

Dochód otrzymywany na podstawie umowy cywilnoprawnej powinien być stały – uzyskiwany od co najmniej 6 lub 12 miesięcy, a przerwy nie mogą przekraczać 2-3 miesięcy. Bank bierze także pod uwagę wysokość kosztów uzyskania przychodu.

 

5. Niewiarygodny pracodawca

Nawet, gdy wnioskodawca zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, bank ocenia także jego pracodawcę. Uwzględnia okres działania firmy, branżę oraz obecność w Rejestrze Dłużników BIG i Krajowym Rejestrze Długów.

 

6. Niestabilna sytuacja finansowa w działalności gospodarczej

– wykazywanie straty przez kilka miesięcy z rzędu lub rozliczanie straty z poprzednich lat w kolejnych okresach.

Oprocentowanie zmienne czy stałe – jakie wybrać?

Decydując się zarówno na kredyt hipoteczny, jak i gotówkowy, stoimy przed wyborem oprocentowania – stałe czy zmienne? A to wszystko za sprawą rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Zobowiązała banki, aby do końca 2020 roku wzbogaciły swoją ofertę o kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Klienci mogą więc zdecydować się na płacenie co miesiąc stałej raty lub zaryzykować i liczyć się z jej wzrostem bądź oczekiwać spadku.

 

Czym się różni oprocentowanie stałe i zmienne?

Stałe oprocentowanie oznacza, że rata kredytu nie ulegnie zmianie. Pozostaje obojętna nawet na wahania stóp procentowych. Tę kwestię regulują zapisy umowy kredytowej, która opiewa na konkretną, stałą stopę bazową. Z tego rozwiązania korzystają klienci, którzy cenią sobie stabilność oraz planują swój budżet z kilkuletnim wyprzedzeniem. Mają pewność, że wysokość raty po uwzględnieniu odsetek nie zmieni się przez określony w umowie czas.

Jednak większość kredytów oferowanych przez banki cechuje się zmienną stopą procentową. Wiąże się ona z korektą raty w sytuacji, gdy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się zmienić wysokość stóp procentowych. Kredytobiorca musi więc liczyć się zarówno ze spadkiem, jak i wzrostem kosztów kredytu. Zmienne oprocentowanie kształtują dwa parametry: stawka WIBOR(R), której wartość ulega wahaniom w trakcie spłaty kredytu oraz marża doliczana przez bank do stawki WIBOR(R). Obliczana jest indywidualnie dla każdego klienta na podstawie np. kwoty kredytu.

 

Kredyt hipoteczny – jakie oprocentowanie wybrać?

Stałe oprocentowanie minimalizuje ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych. Nie musimy więc na bieżąco śledzić decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Finansowanie gwarantujące stałą stawkę bazową nie cieszy się jednak dużą popularnością wśród kredytobiorców. Co więcej, banki, które proponują swoim klientom kredyt hipoteczny, oferują stałe oprocentowanie jedynie przez określony czas. Zwykle wynosi on 5 lat.

W przypadku kredytu ze zmiennym oprocentowaniem klienci banku muszą liczyć się ze wzrostem lub spadkiem miesięcznej raty. W praktyce wybór oprocentowania zależy od aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz indywidualnych preferencji kredytobiorcy.

Doradca kredytowy – czy warto korzystać z jego usług?

Doradca kredytowy posiada szeroką wiedzę na temat aktualnych opcji kredytowych. Jego rolą jest pomoc w wyborze najbardziej korzystnej oferty – dostosowanej do potrzeb oraz możliwości finansowych klienta.

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami od 2017 roku doradcą finansowym może zostać wyłącznie osoba, która uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Co więcej, musi zostać zarejestrowana w rejestrze doradców. Jest także zobowiązana do opłacania ustalonej składki.

 

W czym może pomóc doradca kredytowy?

Po uzyskaniu od klienta informacji na temat wysokości jego zarobków, źródeł dochodów, miesięcznych wydatków oraz celu kredytu doradca zajmuje się poszukiwaniem optymalnych propozycji kredytowych. Wskazuje aktualne produkty bankowe oraz wyjaśnia warunki ich udzielania. Informuje także o cenach rynkowych. Pomaga skompletować niezbędne dokumenty oraz wypełnić formularze na drukach bankowych.

Wykorzystując swoje zawodowe doświadczenie, doradca kredytowy wspiera klienta w prowadzeniu negocjacji z bankiem. Tłumaczy zapisy zawarte w umowie oraz nie dopuszcza do pojawienia się w niej kosztownych kruczków prawnych.

Doradca niejednokrotnie współpracuje z notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi czy towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu klient może uzyskać korzystniejsze warunki umowy.

 

Kiedy warto skorzystać z usług doradcy kredytowego?

  • nie posiadasz wystarczającej wiedzy na temat produktów bankowych;
  • chcesz zawrzeć najkorzystniejszą ofertę na rynku;
  • potrzebujesz pomocy w spełnieniu wszystkich formalności;
  • chcesz zaoszczędzić swój czasu i uniknąć nietrafionych zapytań kredytowych w bankach, co może negatywnie wpłynąć na scoring BIK;
  • potrzebujesz szczegółowych informacji na temat aktualnych opcji kredytowych oraz warunków umowy;
  • nie posiadasz zdolności kredytowej i chcesz ułożyć sobie plan do uzyskania kredytu.

 

Darmowa współpraca z doradcą kredytowym? Teraz to możliwe!

Współpraca z naszą firmą jest dla klientów zupełnie darmowa, ponieważ wynagrodzenie eksperta finansowego pokrywa bank. Ponadto gwarantujemy bezstronność przy wyborze najlepszej oferty kredytu hipotecznego, gotówkowego lub dla firm. Dzięki bogatemu doświadczeniu branżowemu zapewniamy kompleksową i indywidualną obsługę klienta.