Chcąc uzyskać kredyt hipoteczny, należy dopełnić wielu formalność. Bank weryfikuje bowiem wniosek kredytowy na podstawie szeregu kryteriów. Zanim podejmie ostateczną decyzję o udzieleniu kredytu lub odmowie, bada zdolność kredytową klienta, przeprowadza analizę jego historii kredytowej oraz wymaga wniesienia wkładu własnego. Jakie dodatkowe wymagania należy spełnić?

 

Wymagania względem kredytobiorców

Kredyt hipoteczny to wieloletnie i wysokie zobowiązanie. Nie każda osoba składająca wniosek będzie miała szansę go uzyskać. Kredytobiorca musi bowiem posiadać odpowiednią zdolność kredytową, czyli pewność, że zobowiązanie kredytowe zostanie spłacone terminowo wraz z odsetkami i innymi opłatami. Zadaniem banku jest weryfikacja miesięcznych dochodów klienta oraz ustalenie, czy są one wystarczające nie tylko na pokrycie raty kredytu, ale także wszystkich innych kosztów, regularnie przez niego ponoszonych.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego zależy również od wiarygodności klienta, którą weryfikuje się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Bank sprawdzi całą historię kredytową, a zwłaszcza terminowe spłacanie zobowiązań finansowych.

 

Wymóg wkładu własnego

Kredyt hipoteczny mogą uzyskać wyłącznie klienci, którzy posiadają odpowiednio wysoki wkład własny. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego powinien on wynosić 20 procent wartości kupowanego domu lub mieszkania. Na rynku istnieje jednak kilka banków, które udzielają kredytów na 10% wkładu.

Wkład własny ma najczęściej formę gotówki, choć bank może również uwzględnić wartość działki posiadanej przez klienta (w sytuacji ubiegania się o kredyt na budowę domu) lub innej nieruchomości, której klient jest właścicielem.

 

Kredyt hipoteczny – niezbędne dokumenty

Kompletny wniosek kredytowy składa się z dokumentów:

  • tożsamości – dowód osobisty i inny dokument ze zdjęciem,
  • finansowych (dochodowych) – zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciąg z konta bankowego, wcześniej zawierane umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, PIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz księgi przychodów i rozchodów (w zależności od uzyskiwanego dochodu bank wymaga różnych dokumentów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) i inne,
  • związanych z przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego, czyli kupowaną nieruchomością – wyciąg z księgi wieczystej, umowa przedwstępna zakupu, potwierdzenie własności nieruchomości przez sprzedającego, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i inne.

Bank rozpatruje wyłącznie kompletny wniosek kredytowy. Wydaje ostateczną decyzję po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów i załączników.