Skip to content

Mieszkanie na start

W pierwszym kwartale 2024 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło zaktualizowaną inicjatywę Kredyt #naStart. Ma ona na celu wsparcie osób dążących do zakupu nieruchomości. Nowe założenia programu to:

 • oprocentowanie kredytu hipotecznego zależne od liczby dzieci w gospodarstwie domowym: 1,5% dla osób bez dzieci, 1% dla jednoosobowych rodzin, 0,5% dla dwuosobowych i 0% dla rodziny z trzema i więcej dziećmi;
 • kryterium dochodowe netto na rok poprzedzający złożenie wniosku jest zależne od liczby osób w gospodarstwie domowym;
 • limit kwoty dofinansowania waha się od 200 tysięcy złotych dla singli do 600 tysięcy złotych dla gospodarstw pięcioosobowych;
 • kryterium wiekowe: program przeznaczony jest dla osób poniżej 35. roku życia, jednak ograniczenie to nie dotyczy rodzin wielodzietnych i kredytów konsumenckich.
 

Porównanie z poprzednimi projektami rządu

W porównaniu z „Bezpiecznym kredytem 2 procent” Kredyt #naStart wprowadza dodatkowe udogodnienia:

 • możliwość zaciągnięcia kredytu przez związki nieformalne, parę lub rodzinę,
 • programu można skorzystać nawet, jeśli jedna osoba posiada już nieruchomość (do 50% udziału uzyskanego w drodze dziedziczenia lub darowizny),
 • zwiększone kwoty maksymalne dofinansowania dla rodzin wielodzietnych.

Jakie cele będą objęte dofinansowaniem?

Zaletą Kredytu #naStart jest znacznie większa elastyczność oraz dostępność. Można skorzystać nie tylko z kredytu hipotecznego, lecz także gotówkowego — pod warunkiem że jego celem będzie zaspokojenie prywatnych potrzeb mieszkaniowych. Dostępne cele finansowania to:

 • zakup działki,
 • budowa lub zakup domu jednorodzinnego,
 • zakup mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej,

Kryteria dochodowe i dodatkowe wymagania

Kredyt #naStart to program, który ma na celu wsparcie osób o różnym poziomie dochodów, jednak z głównym naciskiem na te, które potrzebują większego wsparcia finansowego przy zakupie pierwszej nieruchomości. Kryteria dochodowe są ustalane na podstawie dochodu netto gospodarstwa domowego, który został osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku – limity to:

 • singiel – 7.000 zł,
 • dwuosobowe gospodarstwo – 13.000 zł,
 • trzyosobowe gospodarstwo – 16.000 zł,
 • czteroosobowe gospodarstwo – 19.500 zł,
 • gospodarstwa pięcioosobowe i większe – 23.000 zł.
Przekroczenie tych limitów nie eliminuje z programu Kredyt #naStart, lecz wpływa na wielkość otrzymywanej dopłaty. Reguła „złotówka za złotówkę” stosowana jest do obliczania redukcji dopłaty:
 • dla singli dopłata zmniejsza się o 50% kwoty, o którą przekroczone jest kryterium dochodowe.
 • dla gospodarstw dwuosobowych i większych obniżka wynosi 25% kwoty przekroczenia.
Dodatkowe wymagania dotyczące zdolności kredytowej są oceniane na podstawie dochodu uznawanego przez bank, zgodnie z jego wewnętrzną polityką. To oznacza, że znaczenie ma nie tylko dochód stały, ale także inne czynniki takie jak historia kredytowa wnioskodawcy czy jego obecne zobowiązania finansowe.

Kredyt #naStart dla mieszkańców dużych miast

Program oferuje również szczególne zasady wsparcia dla osób, które nie posiadają wkładu własnego. W określonych przypadkach, takich jak zakup nieruchomości w dużym mieście, które jest stolicą województwa i gdzie wartość 1m2 jest o 25% większa niż średnia krajowa, maksymalne kwoty objęte dopłatą z Kredytu #naStart mogą być zwiększone o 10%. Dla Warszawy, gdzie wartość 1m2 przekracza średnią krajową o 50%, kwoty te zwiększane są o 20%.

Kredyt #naStart w liczbach

Program ruszy w połowie 2024 roku i potrwa do końca 2027 roku. Jego struktura przewiduje regulacje w zakresie składania wniosków i finansowania:
 • w każdym kwartale można złożyć maksymalnie 15.000 wniosków; po jego przekroczeniu przyjmowanie wniosków zostanie wstrzymane do następnego kwartału,
 • oprocentowanie będzie stałe przez pierwsze 5 lat kredytowania; po tym okresie zostanie ustalona nowa stała stopa oprocentowania na kolejne 5 lat, na podstawie której będzie wyliczane dofinansowanie do rat,
 • dofinansowanie obowiązuje przez pierwsze 10 lat okresu kredytowania, z ratami malejącymi.
Nie jest jeszcze ustalony dokładny termin rozpoczęcia składania wniosków, co może być istotne dla potencjalnych beneficjentów programu Kredyt #naStart planujących swoje finanse i inwestycje mieszkaniowe.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – atrakcyjne warunki

Program „Mieszkanie na Start” oferuje osobom spełniającym kryterium dochodowe bardzo korzystne oprocentowanie kredytu hipotecznego. Dla gospodarstw jedno- i dwuosobowych wynosi ono 1,5%, dla trzyosobowych – 1%, dla czteroosobowych – 0,5%, a rodziny pięcioosobowe będzie ono wynosić 0%. Dodatkowym atutem jest możliwość zawarcia umowy bez konieczności posiadania wkładu własnego — ten warunek może znacznie zwiększać szanse mniej zamożnych osób na zakup własnej nieruchomości.

 
 

Warunki kredytu – dostosowane do potrzeb

Program „Mieszkanie na Start” jest dostosowany do różnych potrzeb i możliwości finansowych beneficjentów. Dzięki zróżnicowanemu oprocentowaniu i elastycznemu podejściu do kryterium dochodowego będzie on dostępny dla szerszej grupy odbiorców. To świetna wiadomość dla osób, które marzą o własnym kącie, ale obawiają się niekorzystnych warunków spłaty i wysokich kosztów związanych z kredytem hipotecznym.