Skip to content

Kredyt Hipoteczny

Twoje plany i marzenia oczekują realizacji, ale nie wiesz od czego zacząć? Prawdą jest, że ilość ofert kredytowych oraz porównanie zawartych w nich informacji, pod kontem tego, co dla Ciebie ważne, wydaje się być niezwykle skomplikowane i czasochłonne… Dlatego chętnie pomogę, zaczynając od wybrania najkorzystniejszej oferty kredytu, dostosowanego do Twoich potrzeb.

 
 

Co to jest kredyt hipoteczny?

Współcześnie na rynku istnieje kilka sposobów, które pozwalają uzyskać środki na zakup nieruchomości osobom, które nie dysponują zasobem gotówki wystarczającym do takiej transakcji. Jednym z nich jest kredyt hipoteczny, który polega na tym, że kredytobiorca uzyskuje od banku kwotę potrzebną mu na jasno określony cel (na przykład mieszkanie) i zobowiązuje się do jej spłaty w określonym czasie.

Niezwykle ważnym założeniem takiej umowy jest konieczność określenia celu, na który przeznaczone zostaną uzyskane środki — może to być:

 • zakup mieszkania lub działki budowlanej,
 • budowa domu,
 • remont, wykończenie lub rozbudowa już istniejącej nieruchomości.

Odpowiadając na pytanie, co to jest kredyt hipoteczny, należy wziąć pod uwagę również fakt, że na kwotę zobowiązania składa się kilka czynników. To nie tylko wartość nieruchomości, lecz także koszt kredytu — czyli prowizja banku i oprocentowanie, opłacenie ubezpieczenia i wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki.

 

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania – co warto wiedzieć?

Najbardziej charakterystyczną cechą tego zobowiązania, która wyróżnia ją na tle innych produktów bankowych, jest stosowana w nich forma zabezpieczenia, czyli hipoteka. Polega ona na tym, że w postanowieniach umowy kredytowej bank zastrzega prawo do zajęcia nieruchomości, która było celem zaciągnięcia zobowiązania w sytuacji, gdy kredytobiorca przestanie spłacać należności. Mieszkanie zostanie wtedy najprawdopodobniej sprzedane w celu uregulowania roszczeń banku.

Kredyt hipoteczny na mieszkanie jest poważną decyzją i zobowiązaniem na najbliższe kilkadziesiąt lat. Przed złożeniem wniosku należy dokładnie poznać dostępne oferty produktów bankowych — mogą różnić się pomiędzy sobą nie tylko wymaganiami w zakresie wkładu własnego i oczekiwanych zarobków, lecz także kosztami. W przygotowaniu się do zakupu nieruchomości w drodze kredytu hipotecznego można skorzystać z profesjonalnej pomocy – doradca finansowy pomoże Ci odnaleźć ofertę, która najbardziej pasuje do Twoich celów i możliwości.

 

Budynek mieszkalny
 

Z jakich etapów składa się proces uzyskania kredytu hipotecznego?

• Gromadzenie dokumentów

to bardzo ważne zadanie dlatego, że często od dobrze skompletowanych dokumentów zależy całe powodzenie transakcji. Ponieważ mam w tym temacie spore doświadczenie, pomagam w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, która uwzględnia wszelkie wymogi analityka bankowego.

• Wypełnienie wniosków kredytowych

to kolejny etap, przez który sprawnie przeprowadzam moich klientów, odbywa się ono podczas spotkania z kontrahentem, by uniknąć niepotrzebnych błędów i zmaksymalizować powodzenie sprawy.

• Wstępna decyzja finansowa

która pozwala na rozpoczęcie kolejnych działań. Jestem w stałym kontakcie z analitykiem banku, dzięki czemu wszelkie aspekty finansowe wyjaśniane są przeze mnie natychmiast. Szybka reakcja i doświadczenie mają bardzo duże znaczenie w powodzeniu całej sprawy.

• Zlecenie wyceny

polegające na wykonaniu właściwej wyceny nieruchomości, która zostanie zaakceptowana przez bank. Podchodząc do tego zadania, współpracuję ze sztabem rzeczoznawców, co jest gwarancją określenia adekwatnej do rzeczywistości wartości nieruchomości. Już na początku współpracy, zgłaszam zastrzeżenia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do planowanej inwestycji.

• Omówienie z klientem umowy kredytowej

jest niezwykle ważne przed podjęciem ostatecznej decyzji o zobowiązaniu wobec banku. Podczas spotkania omawiam najważniejsze aspekty umowy, aby moi klienci byli świadomymi kredytobiorcami i mieli dokładne pojęcie o dokumencie, który podpisują.

• Uruchomienie kredytu

to ostatnia czynność, podczas której pomagam zebrać dokumenty do uruchomienia i przeprowadzić wypłatę kredytu. Dzięki wieloletniej współpracy z notariuszami, mogę pomóc w wygenerowaniu przez moich klientów, pewnych oszczędności na tym etapie.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Osoby starające się o uzyskanie dodatkowych funduszy muszą dopełnić szeregu formalności. Warto wiedzieć, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego stanowią dla banku podstawę do oceny sytuacji finansowej potencjalnego pożyczkobiorcy. W wypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę będą to:

 • zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • wyciągi z konta,
 • dowody osobiste.
 

Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców — co należy przygotować?

Inne wymagania dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, które ubiegają się o kredyt hipoteczny. Przedsiębiorcy muszą przedstawić dokumenty takie jak:

 • KPiR za obecny rok podatkowy w formie narastającej – od stycznia do ostatniego rozliczonego miesiąca,
 • KPiR za poprzedni rok podatkowy w formie narastającej,
 • szczegółową KPiR za ostatni rozliczony miesiąc,
 • PIT za ostatnie dwa lata obrachunkowe z potwierdzeniem nadania UPO,
 • tabele amortyzacyjne za ostatnie dwa lata obrachunkowe, – jeśli występują,

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o ryczałt ewidencjonowany, do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny powinni przygotować następujące dokumenty:

 • zestawienie przychodów za obecny rok podatkowy w formie narastającej od stycznia do ostatniego rozliczonego,
 • zestawienie przychodów za poprzedni rok podatkowy w formie narastającej,
 • PIT za ostatnie dwa lata obrachunkowe z potwierdzeniem nadania UPO,

Niezależnie od sposobu rozliczania, przedsiębiorcy powinni również przygotować informacje z Urzędu Skarbowego i ZUS-u, które potwierdzą, że nie zalegają ze składkami. Nie są co prawda potrzebne przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny — Twój doradca finansowy poinformuje Cię, kiedy wystąpić o te dokumenty.

 

Inne dokumenty do kredytu hipotecznego, o których warto wiedzieć

Podane powyżej informacje to nie wszystko – istnieją również inne przypadki, w których potrzebne Ci będą dodatkowe dokumenty dla instytucji finansowych, do których wnioskujesz o kredyt hipotecznyJeśli uzyskujesz wpływy z najmu nieruchomości, powinieneś przygotować:

 • PIT-28 za ostatni rok podatkowy,
 • umowy z najemcami,
 • potwierdzenia wpływów na konto z najmu,
 • potwierdzenia zapłaconych podatków z najmu,
 • akt notarialny własności wynajmowanej nieruchomości bądź nr Księgi Wieczystej, jeśli właściciel jest w KW.

Odrębne formalności dotyczą również osób, które pobierają emeryturę. W ich wypadku do kredytu hipotecznego będą potrzebne następujące dokumenty:

 • ostatnia decyzja lub orzeczenie o przyznaniu emerytury/ renty,
 • legitymacja emeryta,
 • wyciąg z konta potwierdzający wpływ emerytury.
 
Dwie osoby przekładające ważne dokumenty

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny?

Zobowiązanie, które pozwoli na zakup nieruchomości to poważna decyzja – pozwala na uzyskanie wysokich kwot, które będą spłacane przez najbliższe 20-25 lat. Banki dokładnie analizują sytuację finansową wnioskodawców, dzięki czemu mogą mieć pewność, że będą oni zdolni do spłacania miesięcznych rat. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny – jednak można określić kilka kryteriów pomocnych w ocenie sytuacji potencjalnego kredytobiorcy.

Miesięczna kwota dochodów, która umożliwia staranie się o dodatkowe środki, jest w dużej mierze uzależniona od planowanej kwoty kredytu hipotecznego. Warto pamiętać również o tym, że zdolność kredytowa często się zmienia wraz z sytuacją rynkową — w niektórych przypadkach rozbieżności pomiędzy bankami mogą wynosić nawet 100 tysięcy złotych. Poniżej przedstawiamy zestawienie zdolności kredytowej w bankach, z którymi współpracujemy przy poniższych założeniach:

 • singiel: 30 lat, dochód: 5,5 tys. netto,
 • para: 30 lat, dochód 9 tys. netto,
 • para + 1 dziecko (2+1): 30 lat, dochód 10 tys. netto,
 • para + 2 dzieci (2+2): 30 lat, dochód 12,5 tys. netto.

Cel: zakup mieszkania na rynku wtórnym, zobowiązanie na 30 lat oraz maksymalne LTV w danym banku. Zestawienia przygotowane 05.2023 r.

W przypadku oprocentowania stałego oraz zmiennego możliwości uzyskania kredytu hipotecznego przy założeniu, że wnioskodawca zarabia wskazane powyżej kwoty, prezentuje się następująco:

 • singiel może otrzymać aż 370 582 zł
 • para może otrzymać aż 606 407 zł
 • para z jednym dzieckiem może otrzymać aż 673 785 zł
 • para z dwojgiem dzieci może otrzymać aż 842 231 zł

W porównaniu do zestawień przedstawionych w pierwszym kwartale tego roku widać znaczące wzrosty zdolności kredytowej. Powyższe założenia dobrze prezentują, ile trzeba zarabiać, aby uzyskać kredyt hipoteczny na atrakcyjną kwotę.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy eksperta finansowego?

Współpracując ze mną, możesz mieć pewność, że dobiorę kredyt do Twoich wymogów, analizując potrzeby, preferencje i możliwości i wyręczając Cię przy tym z formalności związanych ze składaniem odpowiednich formularzy oraz wniosków. Procedura kredytowa trwa około jednego miesiąca, w tym czasie przeprowadzam cały proces kredytowy, informując o postępach i toku spraw. Odciążam mojego klienta z wielu czynności, od wysłania wniosków do banku, po uruchomienie kredytu. Moment uzyskania kredytu nie kończy naszej współpracy, służę poradą i wsparciem w przypadku pytań lub wątpliwości co do kredytu lub współpracy z bankiem. Ponadto, by uchronić Cię przed stratami finansowymi, przed podpisaniem umowy przedwstępnej kupna mieszkania, zadbam o to, by sprawdzić wybraną przez Ciebie nieruchomość pod kontem stanu prawnego. Dbam o bezpieczeństwo moich klientów i pomagam w przygotowaniu do uzyskania zdolności kredytowej, a także zapewniam wiele innych udogodnień – ponieważ doskonale rozumiem, jak ważną decyzją w Twoim życiu, jest zapewnienie domu i przyszłości Tobie i Twoim bliskim. Pracując razem, jesteśmy bliżej zrealizowania Twojego marzenia o pięknym i komfortowym, a przede wszystkim Twoim własnym miejscu do życia, dla Ciebie i rodziny.

 

Szukasz doradcy kredytowego w Toruniu?