Rządowy plan pomocy dla kredytobiorców

Rządowy plan pomocy dla kredytobiorców

Należysz do grona osób, które zostały dotknięte szeregiem podwyżek stóp procentowych? Martwisz się konsekwencjami ich dalszego wzrostu? Resort finansów przygotował rozwiązania dla osób zmagających się z właśnie takimi problemami. Rządowy plan pomocy dla kredytobiorców zakłada możliwość zawieszenia spłat rat na cztery miesiące zarówno w 2022 r., jak i 2023 r. Poza propozycją ośmiu miesięcy bez uiszczania zobowiązania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rząd przygotował również fundusz wsparcia oraz zaplanował nowy wskaźnik oprocentowania, który ma zastąpić WIBOR.

Wakacje kredytowe – czym są i kto może się o nie starać?

W częściowym zniesieniu skutków podwyżek stóp procentowych ma pomóc odroczenie spłaty czterech rat zobowiązania w bieżącym i kolejnym roku. Zawieszenie płatności nie wiąże się z dodatkowymi odsetkami, jednak musimy mieć świadomość, że wydłuży okres kredytowania. Choć nadal jesteśmy zobowiązani do uregulowania płatności, zostaje ona odsunięta w czasie, co pozwala na zgromadzenie środków pieniężnych.

Taka poduszka finansowa jest przydatna w utrzymaniu płynności w razie wystąpienia przejściowych kłopotów. Może stanowić zabezpieczenie na rzecz spłaty wyższych rat w przyszłości czy w razie pojawienia się nieoczekiwanej sytuacji w życiu, np. choroby lub utraty pracy. O skorzystanie z ustawowej pomocy ubiegać się może każdy, kto spłaca kredyt hipoteczny w złotówkach.

Fundusz wsparcia kredytobiorców

Osoby zadłużone, które nie są w stanie spłacać rat zobowiązania, mogą otrzymać rządowe wsparcie finansowe na ten cel. Pomoc w wysokości od 1500 zł do 2000 zł miesięcznie jest udzielana na okres maksymalnie 36 miesięcy, przy czym nie może przekroczyć 72000 zł. By skorzystać z rządowego funduszu, należy spełniać co najmniej jeden z wymienionych warunków:

  • jeden z zadłużonych posiada status osoby bezrobotnej;
  • koszty obsługi zobowiązania przekraczają 50% osiąganych dochodów miesięcznych;
  • miesięczny dochód, pomniejszony o koszty raty, nie przekracza 1552 zł (gospodarstwo jednoosobowe) bądź 1200 zł na osobę (gospodarstwo wieloosobowe).

Nowy wskaźnik referencyjny

Przygotowany plan pomocy osobom zadłużonym obejmuje również przejście z aktualnie obowiązującego WIBOR-u na inny wskaźnik do wyliczania oprocentowania kredytu. Rząd wskazuje, iż zastosowanie odmiennego indeksu będzie oznaczało spadek wysokości rat zobowiązania.