Marzy Ci się własne mieszkanie? A możesz planujesz budowę domu? Niezależnie od Twojego celu, bank przyzna Ci kredyt hipoteczny jedynie na kwotę, którą określi zdolność kredytowa. Oznacza ona możliwości kredytobiorcy do spłaty zobowiązania w ustalonym wcześniej terminie. Warto wiedzieć, że nie każdy będzie mógł zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, ponieważ poważną przeszkodą może okazać się wspomniana zdolność kredytowa, a szczególnie jej brak. Ocena następuje zawsze po złożeniu przez potencjalnego klienta wniosku – w taki sposób jest minimalizowane ryzyko związane z niespłaceniem zobowiązania.

 

Ocena zdolności kredytowej, jak wygląda?

Za najważniejszy aspekt przy badaniu wypłacalności brany jest osiągany dochód, a więc czy osoba składająca wniosek pracuje na umowę o pracę, umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Oczywiście w najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony, natomiast w najgorszej osoby działające na podstawie umowy o dzieło oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Warto wiedzieć, że banki do dochodu wliczają również wszelkie dodatkowe świadczenia, np. wynagrodzenia rentowe czy emerytalne, jak również 500+.

 

Czynniki mające wpływ na zdolność kredytową

Jednym z czynników, który ma wpływ na wynik oceny jest ogólna sytuacja finansowa wnioskodawcy, a więc na przykład zadeklarowane comiesięczne wydatki. Analizowana jest również historia kredytowa wnioskodawcy – czy zaciągnięte zadłużenia były regularnie spłacane. Należy mieć również świadomość, że końcowa ocena jest zależna od rodzaju oraz wysokości kredytu, który chcemy zaciągnąć, jak również od ilości osób prowadzących gospodarstwo domowe. Niemałe znacznie ma również wiek kredytobiorcy, jego wykształcenie, status zawodowy i cywilny, a także wybrany okres spłaty kredytu.

 

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jednym z najlepszych rozwiązań jest uzyskanie wyższego dochodu lub zmiana formy zatrudnienia – należy pamiętać, że banki biorą również pod uwagę premie roczne i kwartalne. Niezwykle ważne jest również spłacenie wszystkich innych zobowiązań oraz ograniczenie stałych wydatków. Korzystnym rozwiązaniem może również okazać się dołączenie dodatkowego kredytobiorcy czy znalezienie poręczyciela.