Rządowy plan pomocy dla kredytobiorców

Należysz do grona osób, które zostały dotknięte szeregiem podwyżek stóp procentowych? Martwisz się konsekwencjami ich dalszego wzrostu? Resort finansów przygotował rozwiązania dla osób zmagających się z właśnie takimi problemami. Rządowy plan pomocy dla kredytobiorców zakłada możliwość zawieszenia spłat rat na cztery miesiące zarówno w 2022 r., jak i 2023 r. Poza propozycją ośmiu miesięcy bez uiszczania zobowiązania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rząd przygotował również fundusz wsparcia oraz zaplanował nowy wskaźnik oprocentowania, który ma zastąpić WIBOR.

 

Wakacje kredytowe – czym są i kto może się o nie starać?

W częściowym zniesieniu skutków podwyżek stóp procentowych ma pomóc odroczenie spłaty czterech rat zobowiązania w bieżącym i kolejnym roku. Zawieszenie płatności nie wiąże się z dodatkowymi odsetkami, jednak musimy mieć świadomość, że wydłuży okres kredytowania. Choć nadal jesteśmy zobowiązani do uregulowania płatności, zostaje ona odsunięta w czasie, co pozwala na zgromadzenie środków pieniężnych.

Taka poduszka finansowa jest przydatna w utrzymaniu płynności w razie wystąpienia przejściowych kłopotów. Może stanowić zabezpieczenie na rzecz spłaty wyższych rat w przyszłości czy w razie pojawienia się nieoczekiwanej sytuacji w życiu, np. choroby lub utraty pracy. O skorzystanie z ustawowej pomocy ubiegać się może każdy, kto spłaca kredyt hipoteczny w złotówkach.

 

Fundusz wsparcia kredytobiorców

Osoby zadłużone, które nie są w stanie spłacać rat zobowiązania, mogą otrzymać rządowe wsparcie finansowe na ten cel. Pomoc w wysokości od 1500 zł do 2000 zł miesięcznie jest udzielana na okres maksymalnie 36 miesięcy, przy czym nie może przekroczyć 72000 zł. By skorzystać z rządowego funduszu, należy spełniać co najmniej jeden z wymienionych warunków:

  • jeden z zadłużonych posiada status osoby bezrobotnej;
  • koszty obsługi zobowiązania przekraczają 50% osiąganych dochodów miesięcznych;
  • miesięczny dochód, pomniejszony o koszty raty, nie przekracza 1552 zł (gospodarstwo jednoosobowe) bądź 1200 zł na osobę (gospodarstwo wieloosobowe).

 

Nowy wskaźnik referencyjny

Przygotowany plan pomocy osobom zadłużonym obejmuje również przejście z aktualnie obowiązującego WIBOR-u na inny wskaźnik do wyliczania oprocentowania kredytu. Rząd wskazuje, iż zastosowanie odmiennego indeksu będzie oznaczało spadek wysokości rat zobowiązania.

Co trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny?

Chcąc uzyskać kredyt hipoteczny, należy dopełnić wielu formalność. Bank weryfikuje bowiem wniosek kredytowy na podstawie szeregu kryteriów. Zanim podejmie ostateczną decyzję o udzieleniu kredytu lub odmowie, bada zdolność kredytową klienta, przeprowadza analizę jego historii kredytowej oraz wymaga wniesienia wkładu własnego. Jakie dodatkowe wymagania należy spełnić?

 

Wymagania względem kredytobiorców

Kredyt hipoteczny to wieloletnie i wysokie zobowiązanie. Nie każda osoba składająca wniosek będzie miała szansę go uzyskać. Kredytobiorca musi bowiem posiadać odpowiednią zdolność kredytową, czyli pewność, że zobowiązanie kredytowe zostanie spłacone terminowo wraz z odsetkami i innymi opłatami. Zadaniem banku jest weryfikacja miesięcznych dochodów klienta oraz ustalenie, czy są one wystarczające nie tylko na pokrycie raty kredytu, ale także wszystkich innych kosztów, regularnie przez niego ponoszonych.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego zależy również od wiarygodności klienta, którą weryfikuje się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Bank sprawdzi całą historię kredytową, a zwłaszcza terminowe spłacanie zobowiązań finansowych.

 

Wymóg wkładu własnego

Kredyt hipoteczny mogą uzyskać wyłącznie klienci, którzy posiadają odpowiednio wysoki wkład własny. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego powinien on wynosić 20 procent wartości kupowanego domu lub mieszkania. Na rynku istnieje jednak kilka banków, które udzielają kredytów na 10% wkładu.

Wkład własny ma najczęściej formę gotówki, choć bank może również uwzględnić wartość działki posiadanej przez klienta (w sytuacji ubiegania się o kredyt na budowę domu) lub innej nieruchomości, której klient jest właścicielem.

 

Kredyt hipoteczny – niezbędne dokumenty

Kompletny wniosek kredytowy składa się z dokumentów:

  • tożsamości – dowód osobisty i inny dokument ze zdjęciem,
  • finansowych (dochodowych) – zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciąg z konta bankowego, wcześniej zawierane umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, PIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz księgi przychodów i rozchodów (w zależności od uzyskiwanego dochodu bank wymaga różnych dokumentów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) i inne,
  • związanych z przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego, czyli kupowaną nieruchomością – wyciąg z księgi wieczystej, umowa przedwstępna zakupu, potwierdzenie własności nieruchomości przez sprzedającego, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i inne.

Bank rozpatruje wyłącznie kompletny wniosek kredytowy. Wydaje ostateczną decyzję po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów i załączników.